Hyppää sisältöön
RAIsoft logo

Koulutus.

Raisoftin asiantuntijoiden suunnittelemia valmiita koulutuskokonaisuuksia sote-ammattilaisille.

Raisoftin asiantuntijoiden suunnittelemia valmiita koulutuskokonaisuuksia sote-ammattilaisille.

Osaaminen vahvistuu

Kustannustehokas tapa kouluttaa koko henkilökunta RAI-perusosaajiksi ajasta ja paikasta riippumatta.

RAIsoftin uudistunut verkkokurssialusta julkaistaan vuoden 2024 aikana. Uudella alustalla voi seurata lisämaksusta henkilöstön RAI-osaamisen kehittymistä eri raporttien avulla.


RAIsoft-verkkokurssit numeroina

29 verkkokurssia

yli 44 000 käyttäjää

34 käyttäjäorganisaatiota

jo vuodesta 2017


Ohjelmiston toiminnot -verkkokurssit

 • RAIsoft.net ohjelmiston perustoiminnot – myös ruotsiksi
 • RAIsoft.net ohjelmiston hallintatoiminnot – myös ruotsiksi

Pääarviointi -verkkokurssit

 • Kotihoidon arviointijärjestelmä (interRAI-HC) – myös ruotsiksi
 • Ympärivuorokautisen hoivan arviointijärjestelmä (interRAI LTCF) – myös ruotsiksi
 • Mielenterveystyön avohoidon arviointijärjestelmä (interRAI-CMH)
 • Kehitysvammatyön arviointijärjestelmä (interRAI-ID)
 • Palvelutarpeen arviointi ja asiakasohjaus (interRAI-CHA)
 • Lasten ja nuorten mielenterveys- ja kehitysvammatyö (ChYMH-DD)
 • Screener Oulu
 • Palvelutarpeen arviointi (interRAI-CA + Helsa)

Pääarviointien täydennysosaverkkokurssit

 • Ravitsemustilan arviointi (MNA) – saatavilla myös ruotsiksi!
 • Mielenterveysongelmien laaja kartoitus (interRAI-CHA-MH) täydennysosa
 • Palveluasumisen (interRAI-CHA-AL) täydennysosa
 • Toimintakyvyn laaja kartoitus (interRAI-CHA-FS) täydennysosa
 • Palvelutarpeen ja sosiaalisen tilan arviointi (HELSA)
 • RAI-arviointi ravitsemushoitosuunnitelman tukena


Syventävät verkkokurssit

 • RAI-arviointi ravitsemushoitosuunnitelman tukena
 • Syventävä verkkokurssi: RAI-arviointien luotettavuus

 

Tunnin täsmäiskuja ajankohtaisiin aiheisiin ja RAIsoft.net-ohjelmiston tehokkaampaan hyödyntämiseen.


”Hyvä ja selkeä koulutus. Tuli tarpeeseen, uutta tietoa tuli paljon.” 

 

"Opin 45 minuutissa enemmän kuin parissa muussa parin tunnin koulutuksessa."
Yleinen etäkoulutus: Englanninkielinen peruskoulutus RAIsoft.net-ohjelmistoon ja RAI-arvioinnin tekoon ti 17.9.2024 klo 13-14.30

Ota haltuun RAIsoft.net-ohjelmiston perustoiminnot ja perusteet RAI-arvioinnin tekoon! Koulutuksessa käydään käytännönläheisesti läpi RAIsoft.net-ohjelmiston kautta, miten uusi asiakas luodaan ohjelmistoon ja miten aloitetaan, täytetään ja lukitaan RAI-arviointi. Koulutus on kokonaisuudessaan englanninkielinen, mutta käytettävä ohjelmisto on suomen- tai ruotsinkielinen, Suomessa käytettävä RAIsoft-ohjelmisto, johon käyttäjä kirjaa merkinnät ohjelmiston kielellä.

Lue lisää ja ilmoittaudu (info sekä englanniksi että suomeksi).

 

Yleinen etäkoulutus: RAIsoft.net yksikkötason raporttien laatiminen ja hyödyntäminen ti 22.10.2024 klo 13-14

Osaatko käyttää ja hyödyntää RAIsoft.net yksikkötason raportteja työssäsi? Tule mukaan koulutukseen, jossa opetellaan laatimaan yhteenveto tuloksista- ja henkilötason tulokset - raportit ja hyödyntämään tuloksia asiakasrakenteen, asiakkaiden toimintakyvyn, hoidon vaikuttavuuden tarkastelussa.

Lue lisää ja ilmoittaudu!

 

Yleinen etäkoulutus: RAIsoft.net laatumoduulin käyttö ti 26.11.2024 klo 13-14

Osaatko käyttää ja hyödyntää RAIsoft.net laatumoduulia työssäsi? Koulutuksessa käydään läpi laatumoduulin keskeisimmät toiminnot ja millaisissa tilanteissa sitä voidaan hyödyntää. Luodaan asiantuntijan johdolla esimerkkianalyysi ja tarkastellaan sen tuloksia.

Lue lisää ja ilmoittaudu!

 

 

Asiantuntijan suunnittelema paketti, joka sisältää RAIsoft.net-ohjelmiston mukautetun henkilöraportin ja käyttöönottokoulutuksen (1 h RAI-koordinaattorille/vastuuhenkilölle). Henkilöraportti on suunniteltu tietylle kohderyhmälle RAI-tiedon hyödyntämiseen.

Henkilöraporttipaketin raportti/raportit ovat kaikille asiakkaille samat. Vakiopaketti, joka ei ole räätälöitävissä asiakaskohtaisesti.


"Vakiopaketti, joka ei ole räätälöitävissä asiakaskohtaisesti."


Lääkäreille

 • Raportin avulla kotihoidon tai asumispalveluiden lääkäreiden mahdollista tarkastella ikääntyneen henkilön toimintakykyä ja sen muutoksia RAI-arvioinnin pohjalta.

Terapeuteille:

 • Raportin avulla kotihoidon tai asumispalveluiden fysio- ja/tai toimintaterapeutin on mahdollista tarkastella ikääntyneen henkilön toimintakykyä ja sen muutoksia RAI-arvioinnin pohjalta.

Hinta

 • Käyttöönotto 1000 € (+alv)
 • Vuosimaksu 450 € (+alv)

 

Valmis laatuanalyysipaketti:

Asiantuntijan suunnittelema paketti, joka sisältää 5-10 laatumoduulilla tehtyä valmista laatuanalyysiä ja niiden käyttöönottokoulutuksen (1 h RAI-koordinaattorille/vastuuhenkilölle). Analyysit on suunniteltu tietylle kohderyhmälle RAI-tiedon hyödyntämiseen.

Laatuanalyysipaketin analyysit ovat kaikille asiakkaille samat. Vakiopaketti, joka ei ole räätälöitävissä asiakaskohtaisesti.


"Vakiopaketti, joka ei ole räätälöitävissä asiakaskohtaisesti."


Johdolle

 • STM:n iäkkäiden laatusuositusten mukaisesti laadun seurantaan kotihoidon tai asumispalveluiden  johdolle.

Esihenkilöille ja johdolle

 • Omavalvontasuunnitelman toteutumisen seuranta kotihoidon tai asumispalveluiden esihenkilöille ja johdolle.

RAI-vastaaville ja arvioinnin tekijöille

 • Luotettavuusanalyysit, joiden avulla voidaan tunnistaa mahdollisia ristiriitoja arviointien tuloksista ja sisällöistä.

Hinta

 • Käyttöönotto 1000 € (+alv)
 • Vuosimaksu 450 € (+alv)

Suunnitellaan ja toteutetaan organisaation tarpeiden pohjalta. Koulutukset on suunnattu SOTE-ammattilaisille, esihenkilöille/johdolle ja pääkäyttäjille.


"Osallistujia osallistettiin hyvin ja aktivoitiin keskusteluun. Tilaisuudessa saatiin hyvää keskustelua. RAIsoft-asiantuntija johti keskustelua hyvin ja kokosi "yhteen" keskustelun lopputulokset."


SOTE-ammattilaisille

 • RAI-arvioinnin keskeinen sisältö ja tulokset
 • RAI-arviointien luotettavuus ja ajantasaisuus
 • RAI osana kuntoutuksen suunnittelua
 • RAIsoft.net-ohjelmiston perustoiminnot

Johdolle ja esihenkilöille

 • RAI-arviointien luotettavuus ja ajantasaisuus
 • RAI-tiedon hyödyntäminen strategiassa
 • RAIsoft.net-ohjelmiston hallintatoiminnot

Valmentaa työyhteisöihin RAIsoft.net-huippuosaajia, joilla on valmiudet ja vahvaa osaamista oman organisaationsa RAI-käytön jatkuvaan parantamiseen.


+50 avainosaajaryhmää

+1000 avainosaajaa

28 asiakasorganisaatiota

+10 vuotta toteutettu


Avainosaajakuvio

Kohderyhmä:

Koulutus suunnattu henkilöille, jotka hallitsevat RAIsoft.net-ohjelmiston perusteet ja joilla on kokemusta interRAI-arviointien teosta ja tulosten tulkinnasta.

Sisältö, toteutus ja tavoite:

RAIsoft Avainosaajakoulutuksen tavoitteena on valmentaa työyhteisöihin RAIsoft-huippuosaajia, joilla on valmiudet ja vahvaa osaamista oman organisaationsa RAI-käytön jatkuvaan parantamiseen.

Noin vuoden kestävä koulutus sisältää neljä lähipäivää, itsenäistä työskentelyä oppimisympäristössä sekä kehittämistehtävän. Koulutuksen aikana tuleva RAIsoft Avainosaaja kehittää omaa rooliaan työyhteisössään.

Koulutuksen myötä RAIsoft Avainosaaja oppii hyödyntämään RAIsoft-ohjelmistoa laadukkaasti ja kokonaisvaltaisesti. Hän vie eteenpäin koko työyhteisönsä RAI-käyttöä nostaen organisaation RAI-osaamisen uudelle tasolle.

Osaamisen vahvistamiseen käytämme RAIsoftin oppimisympäristöä. RAIsoft Avainosaaja -pätevyyden myöntämiseen vaaditaan 100 % osallistumista lähikoulutuspäiviin sekä kurssitehtävien ja kehittämistehtävän hyväksyttyä suorittamista. 

Antaa esihenkilölle valmiuden oppia hyödyntämään RAIsoft.net-ohjelmistoa oman yksikkönsä RAI-tiedolla johtamisessa reaaliaikaisesti.


"Reaaliaikaista tietoa hyödyntäen
saavutetaan merkittäviä
kustannushyötyjä, kun rajalliset
resurssit käytetään mahdollisimman
hyvin ja tarjotaan oikeaa hoitoa,
oikealle ihmiselle, oikeaan aikaan!"


RAIsoftin ydin on parantaa elämänlaatua reaaliaikaista tietoa hyödyntäen. Samalla saavutetaan myös merkittäviä kustannushyötyjä, kun rajalliset resurssit käytetään mahdollisimman hyvin ja tarjotaan oikeaa hoitoa, oikealle ihmiselle, oikeaan aikaan!

RAI-valmennus esihenkilöille

LATAA RAI-VALMENNUS ESIHENKILÖILLE -KOULUTUSESITE PDF-MUODOSSA

 

Laajuus: 5 x 2 tuntia

Tavoite: Esihenkilöt oppivat johtamaan yksikköä RAI-tietoa hyödyntäen

Sisältö:

 • Arviointien luotettavuuden turvaaminen.
 • RAI-mittarien tulkinta ja hyödyntäminen hoitosuunnitelmissa.
 • RAI-tulosten hyödyntäminen laadun seurannassa ja parantamisessa.
 • Tiedolla johtaminen reaaliajassa, laatumoduulin käyttö ja hyödyntäminen. 
 • RAI-tiedon käyttö henkilöstöjohtamisessa ja osaamisen johtamisessa.

Kohderyhmä: Esihenkilöt

Toteutus: Lähi- ja etävalmennusta

 

 

Ota yhteyttä.

 

MAIJA SVENFELT

asiakkuusjohtaja

[email protected]

Puh: 040 664 7900 

 

...

KAROLIINA HAGSTRÖM

aluepäällikkö

[email protected]

Puh: 040 182 7365 

 

...

  

SUVI AARTSEN

aluepäällikkö

[email protected]

Puh: 040 638 6310 

  

...