Hyppää sisältöön
RAIsoft logo

Asiantuntijapalvelut.

Tiiviissä yhteistyössä suunniteltavia kokonaisuuksia, jotka rakennetaan osaksi asiakkaiden palveluita ja prosesseja.

Tiiviissä yhteistyössä suunniteltavia kokonaisuuksia, jotka rakennetaan osaksi asiakkaiden palveluita ja prosesseja.

Autamme onnistumaan

Laatuprojektin tavoitteena on määritellä valmiit laadunseurantaraportit asiakkaan RAIsoft-tietokantaan laatumoduulin avulla.


"Järjestelmällinen laatutyö saa poikkeuksetta aikaan huimia muutoksia. Esimerkiksi osallisuuden parantamiseen keskittyvä laatuprojekti näkyi THL:n raportissa kymmenien prosenttien parannuksena yhden vuoden aikana."

- RAIsoft-asiantuntija Riitta Sernola -

Lue juttu myös Heinolan laatuprojektista, jossa päivystyskäynnit ja sairaalasiirrot saatiin vuodessa lähes puolitettua.


Laatuprojektin lyhyt kuvaus

  • palaverit yhteensä 4 h
  • RAIsof-asiantuntija ohjaa työryhmän sisäiseen määrittelytyöhön
  • Asiakas työstää sisäisesti seurantakohteet
  • RAIsoft-asiantuntija luo seurantaraportit asiakkaan tietokantaan valmiiksi saatujen tietojen pohjalta
  • Asiakkaan edustaja antaa RAIsoft-asiantuntijalle moduulin käyttöoikeuden työn toteutuksen ajaksi. RAIsoft-asiantuntija ei pääse käsittelemään asiakkaan henkilötietoja.
  • Laatumoduulin käyttöopastus 1 h
  • Projekti voidaan toteuttaa laatumoduuliasiakkaiden kanssa tai laatumoduulin käyttöönoton yhteydessä 

Muodostetaan hyvinvointialueelle keskitetty asiakas- ja palveluohjaus, joka auttaa asiakasta saamaan tarvitsemansa palvelut ja ohjaa hyvinvointialueen asiakasvirtoja.


” Osallistujia osallistettiin hyvin ja aktivoitiin keskusteluun. Tilaisuudessa saatiin hyvää keskustelua  ja kouluttaja johti keskustelua hyvin ja kokosi "yhteen" keskustelun lopputulokset.”


Raisoft - asiakas- ja palvelunohjausprojekti

Hoitosuunnitelmaprojektissa määritellään hoidon tavoitteiden asettamisen sekä seuraamisen prosessit asiakkaan RAIsoft-ohjelmistoon hoitosuunnitelmamoduulin avulla. Näin hoitosuunnitelma rakentuu arvioinnin teon yhteydessä ja samalla säästyy merkittävästi työaikaa."Kun RAI-arvioinnin tekee huolella ja kirjaa myös kysymyskohtaiset lisämerkinnät, niin sen jälkeen hoitosuunnitelman saa käytännössä nappia painamalla."

Lue koko juttu, kuinka hoitosuunnitelmamoduulia käytetään Oulussa.


hoitosuunnitelmarprojekti

Hoitosuunnitelmaprojektin lyhyt kuvaus

  • projektissa luodaan RAI-arvioinnin laatimisen ja hoito- ja palvelusuunnitelman yhteinen prosessi.
  • RAIsoft-asiantuntijan johdolla rakennetaan valmiit hoitosuunnitelmapohjat organisaation omiin tarpeisiin.
  • projektin kohderyhmänä esihenkilöt sekä hoito- ja palvelusuunnitelmia tekevä henkilöstö.

Juteltaisko lisää?

ASIAKKUUSJOHTAJA Maija Svenfelt, puh: 040 664 7900

ALUEPÄÄLLIKKÖ Suvi Aartsen, puh: 040 638 6310

ALUEPÄÄLLIKKÖ Karoliina Hagström, puh: 040 182 7365

RAISOFT-ASIANTUNTIJA Maria Storbacka, puh: 040 674 2870

RAISOFT-ASIANTUNTIJA Riitta Sernola, puh: 040 670 2165

TUOTEASIANTUNTIJA Mari Sipilä, puh: 040 555 0843

KOULUTUSASIANTUNTIJA, Ruut Kangas, puh: 040 540 6250

Projektin tavoitteena on laatia organisaation ohjelmistoon henkilöraportti, jota voidaan hyödyntää tietyn ammattiryhmän tarpeisiin tai tiettyyn rajattuun tarkoitukseen. Henkilöraportti kokoaa RAI-arvioinnista muodostuvan tiedon.

Organisaation tarpeisiin muokattu henkilöraportti voidaan toteuttaa tietyille ammattiryhmille esim. hoidon suunnittelun tueksi tai kun he miettivät asiakkaan hoidon kokonaisuutta.

Ota yhteyttä.

 

MAIJA SVENFELT

asiakkuusjohtaja

[email protected]

Puh: 040 664 7900 

 

...

KAROLIINA HAGSTRÖM

aluepäällikkö

[email protected]

Puh:  040 182 7365 

 

...

  

SUVI AARTSEN

aluepäällikkö

[email protected]

Puh: 040 638 6310 

  

...