Valmennus johdolle

RAIsoft-asiantuntija on hoitotyötä johtaville strateginen yhteistyökumppani, jonka roolina on tukea laadun kehittämistä ja seurantaa. Olemme usein mukana asiakkaittemme projekteissa kehittämässä toimintamalleja ja laatimassa hoitotyön laajempaa strategiaa.

RAIsoftin tuottamaa tietoa voi analyysien ja raporttien kautta jalostaa hoitotyön eri tasojen tarpeisiin hyvin monipuolisesti. RAIsoft-ohjelmisto sisältää valmiiksi toimivat perusraportit, mutta raportteja, henkilöprofiileja ja analyysejä voidaan myös räätälöidä organisaation toiveiden mukaan ja kiinnittää erityistä huomiota esimerkiksi kehitystyössä määriteltyihin laatualueisiin.

 
Lue juttu Heinolan laatuprojektista

 

Kotihoidon tiimivalmennus

Vuosien ajan olemme kulkeneet asiakkaittemme rinnalla ja auttaneet heitä kehittämään omia RAI-prosessejaan. Tämän kokemuksen haluamme tarjota hiottuna pakettina asiakkaittemme käyttöön.

Etsimme Kotihoidon tiimivalmennukseen pilotointiprojektiin kahta organisaatiota, molemmista yhtä kotihoidon tiimiä (max. 10 hlö). Kaksivuotisen valmennuksen tavoitteena on työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen parantaminen prosessien kehittämisen kautta.

Kysyy lisää Raisoftin asiakasvastaavaltasi.

Kysy lisää!