Hyppää sisältöön
RAIsoft logo

Vammaispalveluiden arviointivälineet.

interRAI-arviointivälineet ovat kokonaisvaltaisia tiedonkeruun ja havainnoinnin välineitä, jotka tuottavat yhteismitallista, monipuolista ja reaaliaikaista tietoa asiakkaan terveydentilasta, toimintakyvystä ja palveluntarpeesta.

interRAI-arviointivälineet ovat kokonaisvaltaisia tiedonkeruun ja havainnoinnin välineitä, jotka tuottavat yhteismitallista, monipuolista ja reaaliaikaista tietoa asiakkaan terveydentilasta, toimintakyvystä ja palveluntarpeesta.

RAI tukee osallisuutta.

Vammaispalveluissa RAI-arviointi tukee koko elämän mittaista matkaa. Se tuo esiin asiakkaan näkökulmaa, tukee osallisuutta ja itsemääräämisoikeutta, lisää ennustettavuutta. Tärkeää on tunnistaa voimavarat ja resurssit haasteiden rinnalla.

interRAI-välineet

CHA - Community Health Assessment
VAP - Vaikeavammaisten asumispalvelut

Missä käytetään:

 • Aikuisten vaikeavammaisten henkilöiden palvelutarpeenarviointiin ja yksilöllisen palvelun- ja hoidon suunnitteluun palveluasumisessa.

Miksi käytetään

 • CHA-VAP sisältää vaikeavammaisten asumispalveluiden asiakasrakenteen (palveluluokitus ja kustannuspaino), minkä avulla voidaan ennakoida henkilön hoitoisuutta.
 • CHA-VAP on kattava arviointijärjestelmä vaikeavammaisten henkilöiden toimintakyvyn ja terveydentilan arvioinnissa ja seurannassa.
 • Arviointi perustuu interRAI CHA perus- ja FS lisäosioon.
 • Tilanteen muuttuessa arviointi auttaa myös tunnistamaan muutokset.

Lisätietoa:

interRAI CHA-VAP -arviointi vammaispalveluissa (kesto 28 min 30 s), FT Magnus Björkgrenin puheenvuoro Vitec Raisoftin asiakaswebinaarissa

https://validia.fi/validia-on-kehittanyt-rai-toimintakykyarvioinnin-vammaispalveluihin

THL RAI-välineistö

www.interrai.org

Tämän kortin suora osoite:

https://www.raisoft.com/fi/arviointivalineet/valineet/vaikeavammaisten-asumispalvelut-interrai-cha-vap.html

Child and Youth Mental Health Instrument for Developmental Disabilities

"Symppis"

Missä käytetään:

 • Mielenterveys- ja sosiaalihuollon palveluja käyttävien, kehitysvammaisten lasten ja nuorten arviointi. Soveltuu 4 - 18-vuotiaiden arviointiin avo-, sairaala- ja laitoshoidossa.

Miksi käytetään:

 • Kehitysvammaisten lasten ja nuorten psyykkisten, sosiaalisten ja fyysisten tilanteiden ja tarpeiden arvioimiseen.
 • Tukemaan kuntoutumisen suunnittelua, seurantaa ja toteuttamista.

ChYMH-A täydennysosa

 • ChYMH-A täydennysosa on tarkoitettu käytettäväksi nuorelle (>12 v.) tai lapselle, jolla esiintyy murrosikäiselle tyypillisiä piirteitä.
 • Tätä lisäosaa ei käytetä itsenäisesti vaan ainoastaan täydentämässä kokonaisarviointia.

Hyödyllisiä linkkejä:

Kohti itsenäistä elämää

THL RAI-välineistö

www.interrai.org

www.interrai.org/instruments (englanninkielinen haku)

lisätietoa ChYMH-A -täydennyosasta (englanniksi)

Tämän tuotekortin suora osoite on: 
https://www.raisoft.com/fi/arviointivalineet/valineet/lasten-ja-nuorten-mielenterveys-ja-kehitysvammapalvelut-interrai-chymh-dd.html

Community Health Assessment

Missä käytetään:

Miksi käytetään

 • CHA on suunniteltu tehostamaan palvelutarpeen arviointiprosessia: asiakkaalle tehdään ensin perusosa, jota täydennetään lisäosilla tarpeen mukaan.

Hyödyllisiä linkkejä:

THL RAI-välineistö

THL Palvelutarpeiden arviointi RAI-järjestelmällä

www.interrai.org

www.interrai.org/instrument-category/comprehensive-assessment-instruments

Tämän tuotekortin suora osoite on:  
https://www.raisoft.com/fi/arviointivalineet/valineet/interrai-cha.html

Intellectual Disability

Missä käytetään:

 • Aikuisten kehitysvammaisten henkilöiden palvelutarpeenarviointiin ja henkilökohtaisen hoidon suunnitteluun sekä koti- että laitosympäristössä.

Miksi käytetään:

 • RAI ID  on kattava ja standardisoitu arviointiväline, joka auttaa tunnistamaan kehittysvammaisen henkilön tarpeet ja voimavarat.
 • Tilanteen muuttuessa arviointi auttaa myös tunnistamaan muutoksen syitä (laukaiseva tekijä)

Hyödyllisiä linkkejä:

THL RAI-välineistö

www.interrai.org

www.interrai.org/instruments (englanninkielinen haku)

Tämän tuotekortin suora osoite on:  
https://www.raisoft.com/fi/arviointivalineet/valineet/kehitysvammatyö-interrai-id.html

Mielenterveysongelmat: interRAI CHA-MH (Mental Health Supplement)
Toimintakyky: interRAI CHA-FS (Functional Supplement)

Palveluasumisen asiakkaiden laaja arviointi: interRAI CHA-AL (Assisted Living Supplement)

Missä käytetään:

 • interRAI CHA (Community Healt Assessment) -välineen täydennysosat voidaan lisätä kaikkiin interRAI-välineisiin.

Miksi käytetään:

 • Lisäosien avulla voi täydentää jo tehtyä arviointia.
 • Tarpeen mukaan näiden avulla voit arvioida henkilön mielenterveyttä (CHA-MH), fyysistä toimintakykyä (CHA-FS) tai esimerkiksi asiakkaan sopeutumista uuteen hoitokotiin (CHA-AL).

Hyödyllisiä linkkejä:

THL

Tämän tuotekortin suora osoite on: 
https://www.raisoft.com/fi/arviointivalineet/valineet/interrai-täydennysosat.html


Muut arviointivälineet

Missä käytetään:

 • Arviointi tehdään asiakkaan asuinympäristössä.

Miksi käytetään

 • Mikäli tarve sosiaalisen tilanteen arvioinnille herää, voidaan täyttää HELSA-arviointi
 • Kartoitetaan sosiaalisen tilanteen ongelmia, tarpeita ja vahvuuksia.

Hyödyllisiä linkkejä:

THL:n RAI-arviointivälinesivu

Tämän tuotekortin suora osoite on:  
https://www.raisoft.com/fi/arviointivalineet/valineet/sosiaalisen-tilanteen-arviointi-helsa.html

Mini Nutrional Assessment

Missä käytetään:

 • ikääntyneiden (yli 65-vuotiaiden) henkilöiden virhe- ja aliravitsemusriskin arviointi, joka tehdään säännöllisesti sekä kotona asuville että sairaala- ja pitkäaikaishoivassa oleville.

Miksi käytetään:

 • MNA:n® avulla on mahdollista löytää ne ikääntyneet, jotka ovat aliravittuja tai joiden riski virhe- tai aliravitsemukselle on kasvanut. Ravitsemukseen voidaan silloin kiinnittää erityistä huomiota aikaisemmassa vaiheessa, estää heikentyminen entisestään ja antaa parempaa hoitoa.

Hyödyllisiä linkkejä:

Ruokaviraston ravitsemus- ja ruokasuositukset ikääntyneille 

MNA-testi, lyhyt  seulontaosa, interaktiivinen

MNA-testi, pitkä seulonta- ja arviointiosa, tulostettava

MNA-menetelmä ympärivuorokautisessa hoivassa tulokset ja toimintaohjeet

MNA-menetelmän käyttöoikeudet ja tausta-aineisto (englanninkielinen) 

Tämän tuotekortin suora osoite on: 
https://www.raisoft.com/fi/arviointivalineet/valineet/mna-ravitsemustilan-arviointi.html

Alkoholin ongelmakäytön tunnistaminen
Alcohol Use Disorders Identification Test 

Missä käytetään:

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa, missä alkoholinkäytön riskien ja haittojen tunnistaminen on tarpeellista.
 • Nuorten, työikäisten ja ikäihmisten alkoholin riskikäytön tunnistamiseen.

Miksi käytetään:

 • Tunnistetaan henkilöitä, joille olisi hyötyä juomisen vähentämisestä tai lopettamisesta.
 • AUDIT kartoittaa alkoholin riskikäytön vaikutuksia toimintakykyvyn eri ulottuvuuksiin; koginitiivinen, psykologinen, sosiaalinen.

Lue lisää TOIMIA-tietokannasta.

Tämän tuotekortin suora osoite on:  
https://www.raisoft.com/fi/arviointivalineet/valineet/audit.html


Raisoftin omat tuotteet

Missä käytetään:

 • sote-sektorin kaikissa osa-alueissa, joissa RAIsoft ohjelmisto on käytössä

Miksi käytetään:

 • tarpeellinen tieto arvioinneista yhteen raporttiin
 • helpottaa palvelusuunnitelmien tekoa ja asiakkaiden tarpeisiin vastaamista
 • henkilöprofiiliin voidaan räätälöidä, laatia omat otsikot ja sisällöt palvelemaan eri tarpeita.
 • yhteinen kieli asiakkaiden ja ammattilaisten välillä
 • yhteinen kieli kentän ja johdon välillä
 • yhdenmukaistaa käytänteitä asiakastasolta ylimpään johtoon (esim. samat laadun seurannan kohteet)
 • mahdollistaa omat raportit eri ammattiryhmille ja asiakkaille
  - ravitsemusterapeutit, lääkärit, fysioterapeutit, hoitajat, toimintaterapeutit
  - asiakkaille tulostettava raporttipohja (kansankielinen)
 • voidaan myös koota raporttipohja esim. C-lausunnon tekemisen tueksi

Tavoitteenamme on, että RAIsoft ohjelmistolla kerättyä tietoa on helppo hyödyntää asiakastasolla. Yksiköiden, organisaatioiden ja ammattiryhmien raportointitarpeet ovat erilaisia, tämän vuoksi RAIsoft ohjelmistossa voidaan räätälöidä erilaisia henkilöraportteja tarpeiden mukaan.

Tämän tuotekortin suora osoite on:  
https://www.raisoft.com/fi/arviointivalineet/valineet/raisoft-henkilöprofiili.html

Jokainen meistä on yksilö - myös silloin, kun emme enää pärjää yksin

Missä käytetään:

 • Kaikkien RAI-välineiden kanssa.
 • Yksilöllisen hoidon suunnitteluun

Miksi käytetään:

 • Antaa ajantasaista ja henkilökohtaista tietoa toimintakyvystä ja terveydentilasta.
 • Yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma rakentuu yhtä matkaa RAI-arvioinnin tekemisen kanssa.
 • Vähentää päällekkäistä työtä parantaen terveydenhuollon kustannustehokkuutta.
 • Sisältää mahdollisuuden päivittäiseen kirjaamiseen.

Hyödyllisiä linkkejä:

Lue oululaisten kokemuksia hoitosuunnitelmamoduulista: Hoitosuunnitelma nappia painamalla

Tämän tuotekortin suora osoite on:  
https://www.raisoft.com/fi/arviointivalineet/valineet/hoitosuunnitelmamoduuli.html

Analysoinnin työväline johdolle, lääkäreille ja RAI-vastuuhenkilöille

Missä käytetään:

 • Kaikkien RAI-välineiden kanssa.

Miksi käytetään:

 • Analysoi kerättyä tietoa monipuolisesti.
 • Pureutuu hoidon laatuun ja vaikuttavuuteen.
 • Sisältää valmiita analyysejä arviointien luotettavuuden ja hoitotyön laadun tunnistamiseen.
 • Voidaan rakentaa omia ristiriita-analyysejä ja hoitotyön laatuun liittyviä analyysejä.

Hyödyllisiä linkkejä:

Lue Heinolan laatuprojektista

Tämän tuotekortin suora osoite on:  
https://www.raisoft.com/fi/arviointivalineet/valineet/laatumoduuli.html