Hyppää sisältöön
RAIsoft logoMNA - ravitsemustilan arviointi

Mini Nutrional Assessment

Missä käytetään:

  • ikääntyneiden (yli 65-vuotiaiden) henkilöiden virhe- ja aliravitsemusriskin arviointi, joka tehdään säännöllisesti sekä kotona asuville että sairaala- ja pitkäaikaishoivassa oleville.

Miksi käytetään:

  • MNA:n® avulla on mahdollista löytää ne ikääntyneet, jotka ovat aliravittuja tai joiden riski virhe- tai aliravitsemukselle on kasvanut. Ravitsemukseen voidaan silloin kiinnittää erityistä huomiota aikaisemmassa vaiheessa, estää heikentyminen entisestään ja antaa parempaa hoitoa.

Hyödyllisiä linkkejä:

Ruokaviraston ravitsemus- ja ruokasuositukset ikääntyneille 

MNA-testi, lyhyt  seulontaosa, interaktiivinen

MNA-testi, pitkä seulonta- ja arviointiosa, tulostettava

MNA-menetelmä ympärivuorokautisessa hoivassa tulokset ja toimintaohjeet

MNA-menetelmän käyttöoikeudet ja tausta-aineisto (englanninkielinen) 

Tämän tuotekortin suora osoite on: 
https://www.raisoft.com/fi/arviointivalineet/valineet/mna-ravitsemustilan-arviointi.html