Hyppää sisältöön
RAIsoft logo

Mielenterveystyön arviointivälineet.

interRAI-arviointivälineet ovat kokonaisvaltaisia tiedonkeruun ja havainnoinnin välineitä, jotka tuottavat yhteismitallista, monipuolista ja reaaliaikaista tietoa asiakkaan terveydentilasta, toimintakyvystä ja palveluntarpeesta.

interRAI-arviointivälineet ovat kokonaisvaltaisia tiedonkeruun ja havainnoinnin välineitä, jotka tuottavat yhteismitallista, monipuolista ja reaaliaikaista tietoa asiakkaan terveydentilasta, toimintakyvystä ja palveluntarpeesta.

RAI motivoi ja lisää suunnitelmallisuutta

Mielenterveystyön RAI-mittarit tuovat kaivattua mitattavuutta ja jatkuvuutta. Säännöllinen arviointi osoittaa edistymisen ja auttaa asettamaan tavoitteita.

interRAI-arviointivälineet

Child and Youth Mental Health Instrument for Developmental Disabilities

"Symppis"

Missä käytetään:

 • Mielenterveys- ja sosiaalihuollon palveluja käyttävien, kehitysvammaisten lasten ja nuorten arviointi. Soveltuu 4 - 18-vuotiaiden arviointiin avo-, sairaala- ja laitoshoidossa.

Miksi käytetään:

 • Kehitysvammaisten lasten ja nuorten psyykkisten, sosiaalisten ja fyysisten tilanteiden ja tarpeiden arvioimiseen.
 • Tukemaan kuntoutumisen suunnittelua, seurantaa ja toteuttamista.

ChYMH-A täydennysosa

 • ChYMH-A täydennysosa on tarkoitettu käytettäväksi nuorelle (>12 v.) tai lapselle, jolla esiintyy murrosikäiselle tyypillisiä piirteitä.
 • Tätä lisäosaa ei käytetä itsenäisesti vaan ainoastaan täydentämässä kokonaisarviointia.

Hyödyllisiä linkkejä:

Kohti itsenäistä elämää

THL RAI-välineistö

www.interrai.org

www.interrai.org/instruments (englanninkielinen haku)

lisätietoa ChYMH-A -täydennyosasta (englanniksi)

Tämän tuotekortin suora osoite on: 
https://www.raisoft.com/fi/arviointivalineet/valineet/lasten-ja-nuorten-mielenterveys-ja-kehitysvammapalvelut-interrai-chymh-dd.html

Emergency Screener for Psychiatry

Missä käytetään:

 • Sairaalassa, akuuttiosastoilla ja kriisiyksiköissä.

Miksi käytetään:

 • Mielenterveyden häiriöistä kärsivän henkilön tilanteen ja tarpeiden arviointiin akuutti- ja kriisitilanteissa.
 • Akuuttitilanteen lyhyt arviointi (24 h arviointijakso), jolla arvioidaan henkilön toimintakykyä, psyykkistä terveyttä, sosiaalista tukea sekä itsen tai muiden vahingoittamisen riskiä.

Hyödyllisiä linkkejä:

Mielenterveys-RAI lisää suunnitelmallisuutta ja motivoi

THL RAI-välineistö

www.interrai.org

www.interrai.org/instruments (englanninkielinen haku)

Tämän tuotekortin suora osoite on:
https://www.raisoft.com/fi/arviointivalineet/valineet/akuutti-mielenterveystyö-interai-esp.html

Community Mental Health

Missä käytetään:

 • Avohuollon mielenterveyspalveluissa.

Miksi käytetään

 • Mielenterveyden häiriöiden vuoksi avohoidossa olevien aikuisten potilaiden tarpeiden, voimavarojen ja heidän hoitoaan koskevien valintojen arviointiin.
 • Kartoittaa tärkeimmät alueet henkilön toimintakyvystä, psyykkisestä ja fyysisestä terveydestä, sosiaalista tuesta ja palveluiden käytöstä.

Hyödyllisiä linkkejä:

Mielenterveys-RAI lisää suunnitelmallisuutta ja motivoi

THL RAI-välineistö

www.interrai.org

www.interrai.org/instruments (englanninkielinen haku)

 

Tämän tuotekortin suora osoite on:
https://www.raisoft.com/fi/arviointivalineet/valineet/mielenterveystyö-avohoito-interrai-cmh.html

Mental Health

Missä käytetään:

 • Mielenterveystyön laitoshoidossa.

Miksi käytetään:

 • Antaa kattavan kuvan mielenterveyden häiriöiden vuoksi ympärivuorokautisessa hoidossa olevien aikuisten potilaiden tarpeista ja voimavaroista.
 • Kartoittaa tärkeimmät alueet henkilön toimintakyvystä, psyykkisestä ja fyysisestä terveydestä.
 • Todentaa edistyksen ja motivoi eteenpäin.

Hyödyllisiä linkkejä:

Mielenterveys-RAI lisää suunnitelmallisuutta ja motivoi

THL RAI-välineistö

www.interrai.org

www.interrai.org/instruments (englanninkielinen haku)

Tämän tuotekortin suora osoite on:  
https://www.raisoft.com/fi/arviointivalineet/valineet/mielenterveystyö-ympärivuorokautinen-hoiva-interrai-mh.html

Saatavilla kaikkiin RAI-kokonaisarviointivälineisiin

Missä käytetään:

 • säännöllisen palvelun ulkopuolella olevalle asiakkaalle kertaluonteisena arviointina palvelutarpeen selvittämiseksi
 • palvelun piirissä olevan asiakkaan uuden ongelman selvittämiseksi
 • osittaisarvioinnilla voidaan arvioida myös palvelun piirissä olevan asiakkaan erityistä seurantakohdeta, esimerkiksi kuntoutustavoitetta

Miksi käytetään:

 • nopea tapa tehdä väliarviointeja, jos asiakkaalle esimerkiksi erityinen seurannan kohde

Hyödyllisiä linkkejä:

THL - Rauha Heikkilän esitys

Tämän tuotekortin suora osoite on: 
https://www.raisoft.com/fi/arviointivalineet/valineet/osittaisarviointi-interrai-mittariarviointi.html


Muut arviointivälineet

RAIsoft-ohjelmisto sisältää interRAI-arviointien lisäksi kattavasti myös muita, päteviä mittareita hyvinvoinnin edistämiseen.

Missä käytetään:

 • Arviointi tehdään asiakkaan asuinympäristössä.

Miksi käytetään

 • Mikäli tarve sosiaalisen tilanteen arvioinnille herää, voidaan täyttää HELSA-arviointi
 • Kartoitetaan sosiaalisen tilanteen ongelmia, tarpeita ja vahvuuksia.

Hyödyllisiä linkkejä:

THL:n RAI-arviointivälinesivu

Tämän tuotekortin suora osoite on:  
https://www.raisoft.com/fi/arviointivalineet/valineet/sosiaalisen-tilanteen-arviointi-helsa.html

Mini Nutrional Assessment

Missä käytetään:

 • ikääntyneiden (yli 65-vuotiaiden) henkilöiden virhe- ja aliravitsemusriskin arviointi, joka tehdään säännöllisesti sekä kotona asuville että sairaala- ja pitkäaikaishoivassa oleville.

Miksi käytetään:

 • MNA:n® avulla on mahdollista löytää ne ikääntyneet, jotka ovat aliravittuja tai joiden riski virhe- tai aliravitsemukselle on kasvanut. Ravitsemukseen voidaan silloin kiinnittää erityistä huomiota aikaisemmassa vaiheessa, estää heikentyminen entisestään ja antaa parempaa hoitoa.

Hyödyllisiä linkkejä:

Ruokaviraston ravitsemus- ja ruokasuositukset ikääntyneille 

MNA-testi, lyhyt  seulontaosa, interaktiivinen

MNA-testi, pitkä seulonta- ja arviointiosa, tulostettava

MNA-menetelmä ympärivuorokautisessa hoivassa tulokset ja toimintaohjeet

MNA-menetelmän käyttöoikeudet ja tausta-aineisto (englanninkielinen) 

Tämän tuotekortin suora osoite on: 
https://www.raisoft.com/fi/arviointivalineet/valineet/mna-ravitsemustilan-arviointi.html

Alkoholin ongelmakäytön tunnistaminen
Alcohol Use Disorders Identification Test 

Missä käytetään:

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa, missä alkoholinkäytön riskien ja haittojen tunnistaminen on tarpeellista.
 • Nuorten, työikäisten ja ikäihmisten alkoholin riskikäytön tunnistamiseen.

Miksi käytetään:

 • Tunnistetaan henkilöitä, joille olisi hyötyä juomisen vähentämisestä tai lopettamisesta.
 • AUDIT kartoittaa alkoholin riskikäytön vaikutuksia toimintakykyvyn eri ulottuvuuksiin; koginitiivinen, psykologinen, sosiaalinen.

Lue lisää TOIMIA-tietokannasta.

Tämän tuotekortin suora osoite on:  
https://www.raisoft.com/fi/arviointivalineet/valineet/audit.html


Raisoftin omat tuotteet

Missä käytetään:

 • sote-sektorin kaikissa osa-alueissa, joissa RAIsoft ohjelmisto on käytössä

Miksi käytetään:

 • tarpeellinen tieto arvioinneista yhteen raporttiin
 • helpottaa palvelusuunnitelmien tekoa ja asiakkaiden tarpeisiin vastaamista
 • henkilöprofiiliin voidaan räätälöidä, laatia omat otsikot ja sisällöt palvelemaan eri tarpeita.
 • yhteinen kieli asiakkaiden ja ammattilaisten välillä
 • yhteinen kieli kentän ja johdon välillä
 • yhdenmukaistaa käytänteitä asiakastasolta ylimpään johtoon (esim. samat laadun seurannan kohteet)
 • mahdollistaa omat raportit eri ammattiryhmille ja asiakkaille
  - ravitsemusterapeutit, lääkärit, fysioterapeutit, hoitajat, toimintaterapeutit
  - asiakkaille tulostettava raporttipohja (kansankielinen)
 • voidaan myös koota raporttipohja esim. C-lausunnon tekemisen tueksi

Tavoitteenamme on, että RAIsoft ohjelmistolla kerättyä tietoa on helppo hyödyntää asiakastasolla. Yksiköiden, organisaatioiden ja ammattiryhmien raportointitarpeet ovat erilaisia, tämän vuoksi RAIsoft ohjelmistossa voidaan räätälöidä erilaisia henkilöraportteja tarpeiden mukaan.

Tämän tuotekortin suora osoite on:  
https://www.raisoft.com/fi/arviointivalineet/valineet/raisoft-henkilöprofiili.html

Jokainen meistä on yksilö - myös silloin, kun emme enää pärjää yksin

Missä käytetään:

 • Kaikkien RAI-välineiden kanssa.
 • Yksilöllisen hoidon suunnitteluun

Miksi käytetään:

 • Antaa ajantasaista ja henkilökohtaista tietoa toimintakyvystä ja terveydentilasta.
 • Yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma rakentuu yhtä matkaa RAI-arvioinnin tekemisen kanssa.
 • Vähentää päällekkäistä työtä parantaen terveydenhuollon kustannustehokkuutta.
 • Sisältää mahdollisuuden päivittäiseen kirjaamiseen.

Hyödyllisiä linkkejä:

Lue oululaisten kokemuksia hoitosuunnitelmamoduulista: Hoitosuunnitelma nappia painamalla

Tämän tuotekortin suora osoite on:  
https://www.raisoft.com/fi/arviointivalineet/valineet/hoitosuunnitelmamoduuli.html

Analysoinnin työväline johdolle, lääkäreille ja RAI-vastuuhenkilöille

Missä käytetään:

 • Kaikkien RAI-välineiden kanssa.

Miksi käytetään:

 • Analysoi kerättyä tietoa monipuolisesti.
 • Pureutuu hoidon laatuun ja vaikuttavuuteen.
 • Sisältää valmiita analyysejä arviointien luotettavuuden ja hoitotyön laadun tunnistamiseen.
 • Voidaan rakentaa omia ristiriita-analyysejä ja hoitotyön laatuun liittyviä analyysejä.

Hyödyllisiä linkkejä:

Lue Heinolan laatuprojektista

Tämän tuotekortin suora osoite on:  
https://www.raisoft.com/fi/arviointivalineet/valineet/laatumoduuli.html