Hyppää sisältöön
RAIsoft logo

Terveyttä ja toimintakykyä.

Iso osa Raisoftin kehittämistä arviointivälineistä pohjautuu kansainväliseen interRAI-järjestelmään, jonka on kehittänyt riippumaton tutkijaverkosto interRAI. Lisäksi tuotamme myös muita päteviä mittareita hyvinvoinnin edistämiseen.
Ikääntyneet Mielenterveystyö Vammaispalvelut Oppilaitosohjelmisto

Iso osa Raisoftin kehittämistä arviointivälineistä pohjautuu kansainväliseen interRAI-järjestelmään, jonka on kehittänyt riippumaton tutkijaverkosto interRAI. Lisäksi tuotamme myös muita päteviä mittareita hyvinvoinnin edistämiseen.

Luotettavaa tietoa hoitotyön kaikille tasoille.

Hoidon laadun ja vaikuttavuuden näkyväksi tekeminen on toimintamme kulmakiviä.

interRAI-järjestelmän on yli 25 vuoden aikana kehittänyt riippumaton, kansainvälinen tutkijaverkosto interRAI. Järjestelmää käytetään yhteismitallisesti yli 40 maassa. Suomessa RAIsta vastaa Terveyden ja Hyvinvoinninlaitos THL.

Lähtökohtana on aina ihminen - meistä jokaisen yksilölliset tarpeet ja ainutkertainen elämä.

Vuodesta 2000 Raisoft on rakentanut ohjelmistoa, jonka tavoite on tuottaa ajantasaista. yhteismitallista ja luotettavaa tietoa hoitotyön kaikille tasoille. Tuotamme ohjelmistoa ikäihmisten koti- ja pitkäaikaishoitoon, ennaltaehkäisyyn, vammaispalveluihin sekä mielenterveystyöhön.

Sama tietopohja antaa eväät sekä yksilölliseen hoivaan että laajemman näkökulman hoitotyön johtamiseen: resurssit, alueiden erot, syiden vertailu, tavoitteet ja suuret linjat. Kerättyä tietoa voidaan jalostaa ja analysoida monin tavoin sekä valmiita raportteja hyödyntäen että asiakkaan toiveiden mukaan räätälöiden.