Arviointivälineet

Iso osa Raisoftin kehittämistä arviointivälineistä pohjautuu RAI-järjestelmään, jota ylläpitää ja oikeudet omistaa kansainvälinen tutkijaverkosto interRAI. Suomessa RAIsta vastaa Terveyden ja Hyvinvoinninlaitos THL. Tarjoamme kattavasti myös muita päteviä mittareita hyvinvoinnin edistämiseen.

Raisoftin kaikki arvioinnit tuottavat kattavia raportteja hoitotyön kaikille tasoille. Kun asiakastason arvioinnit toteutetaan säännöllisesti, kertoo raportti välittömästi asiakastason muutokset. Ohjelmiston tuottaman asiakasprofiilin painotuksia voidaan muokata sen mukaan, mitä asioita halutaan erityisesti seurata.

THL:n sivuilla voi tutustua kattavaan RAI-mittareiden listaukseen ja perehtyä tarkemmin siihen, mitä mittareiden antamat tulokset kertovat.

Asiakas- ja palvelunohjaus

arviointivälineet

VANHUSTENHUOLTO
Palveluntarpeen arviointi (CA)
Kotihoidon RAI (HC)
Osittaisarvioinnit (Screener Oulu, RAI-mittariarviointi) 
Feenix Lääkeseula
Ravitsemuksen arviointi (MNA)
Lyhyt fyysisen suorituskyvyn testistö (SPPB)
Dehko
Welmed
CHA (Community Health Assessment)
CA

MIELENTERVEYSTYÖ
Psykiatrisen avohoidon RAI (CMH)
Psykiatrisen akuuttitilanteen arviointi (ESP)
Osittaisarviointi (RAI-mittariarviointi)
AUDIT-testi (C)
CHA (Community Health Assessment)
ChYMH-DD (lasten ja nuorten mielenterveys- ja kehitysvammatyö)

KEHITYSVAMMATYÖ
Kehitysvammaishoidon RAI (ID)
Osittaisarviointi (RAI-mittariarviointi)
CHA (Community Health Assessment)
ChYMH-DD (lasten ja nuorten mielenterveys- ja kehitysvammatyö)

Vanhustenhuolto

arviointivälineet

Palvelutarpeen arviointi (CA)
Kotihoidon RAI (HC)
Ympärivuorokautisen hoidon RAI (LTC)
Laitoskuntoutuksen RAI (PAC)
Osittaisarviointi (Screener Oulu, RAI-mittariarviointi) 
Feenix Lääkeseula
Ravitsemuksen arviointi (MNA)
Lyhyt fyysisen suorituskyvyn testistö (SPPB)
Mielenterveyskysymykset 
CHA (Community Health Assessment)
CA

Mielenterveystyö

arviointivälineet

Psykiatrisen avohoidon RAI (CMH)
Psykiatrisen akuuttitilanteen arviointi (ESP)
Psykiatrisen sairaalahoidon RAI (MH)
Osittaisarviointi (RAI-mittariarviointi)
AUDIT-testi (C)
CHA (Community Health Assessment)
ChYMH-DD (lasten ja nuorten mielenterveys- ja kehitysvammatyö)

Kehitysvammatyö

arviointivälineet

Kehitysvammaishoidon RAI (ID)
Osittaisarviointi (RAI-mittariarviointi)
CHA (Community Health Assessment)
ChYMH-DD

Terveyden edistäminen ja ennaltaehkäisevä työ

Palvelutarpeen arviointi (CA)
Lyhyt fyysisen suorityskyvyn testistö (SPPB)
AUDIT-testi (C)
Dehko
Welmed
Feenix Lääkeseula
Ravitsemuksen arviointi (MNA)
RAI-mittariarviointi